عثمان دمبله
دمبله جواب مثبت به پاریسی ها داد؟

براساس گزارش فابریتزیو رومانو، عثمان دمبله به پیشنهاد پاری‌سن‌ژرمن پاسخ مثبت داده است و حالا پاریسی‌ها می‌توانند با پرداخت رقم فسخ قرارداد، وینگر فرانسوی را به خدمت بگیرند. در عین حال، ژولین لوران مدعی شده است که با حضور دمبله در پاریس، امباپه همین فصل راهی رئال مادرید خواهد شد.

فهرست