عبای عربی که لیونل مسی کاپیتان آرژانتین پیش از بالا بردن کاپ قهرمانی برای احترام گذاشتن به امیر قطر بر تن کرده بود،حالا در سرتاسر جهان خبرساز شده است.امیر قطر هنگام رفتن مسی به سکوی قهرمانی جام جهانی یک عبای عربی به ابرستاره آرژانتینی هدیه داد و این بازیکن به نشانه احترام با این لباس عربی جام قهرمانی را بالای سر برد تا این عکس از مسی با لباس عربی در تاریخ جام جهانی ماندگار شود.

عبای عربی با تبلیغ مسی در آرژانتین به فروش می رسد!

عبای عربی به واسطه پوشیدن مسی در هنگام بالا بردن کاپ قهرمانی در جام جهانی خبر ساز شده است.

نشریه «اوله» آرژانتین خبر داد بعد از اینکه مسی «البشت» را در جشن قهرمانی جام جهانی بر تن کرد، سایت های فروش لباس در کشور آرژانتین شروع به فروش این لباس ها با مدل های خود کردند.مسی و آرژانتین موفق شدند پس از 36 سال جام جهانی را به خانه ببرند و به نوعی طلسم شکنی کنند.

عبای عربی با تبلیغ مسی در آرژانتین به فروش می رسد!2

فهرست