عارف غلامی
عارف غلامی با تیم خارجی قرارداد امضا کرده است

با توجه به قرارداد بالایی که عارف غلامی در فصل گذشته با استقلال بسته بود، پیشنهاد تمدید قرارداد جدید به او ارائه شد اما مدافع این تیم با این رقم موافقت نکرد و این موضوع موجب بهبود مذاکرات نشد.

شنیده می‌شود که به دلیل عدم توافق بر سر رقم پیشنهادی از سوی استقلال و همچنین ادعاهای امروز، غلامی ممکن است از استقلال جدا شود، مگر اینکه اتفاقات خاص دیگری رخ دهد. همچنین به گفته خود او، غلامی با یک تیم خارجی قرارداد امضا کرده است  و در صورتی که بتواند با این تیم فسخ کند راهی استقلال می شود.

 

فهرست