مهدی رحمتی
شکایت شخصی رحمتی از ساکت الهامی

سرمربی آلومینیوم از ساکت الهانمی سرمربی نساجی مازندران شکایت کرد.
پس از دیدار فینال جام حذفی، الهامی سرمربی نساجی درباره نحوه انتخاب رحمتی به عنوان سرمربی آلومینیوم اظهاراتی را مطرح کرد  و همین باعث شد تا  مهدی رحمتی از او شکایت کند.
الهامی در صحبت‌هایی که علیه رحمتی داشته است، گفت: «ای‌کاش سیاسیون دخالت نکنند. بگذارند مربیان را خود مدیر عاملان انتخاب کنند. همین صحبت ها موجب شکایت رحمتی از همتای خود در نساجی شد.

فهرست