شهردار شهر قدس ناراحتی شکست در فینال مسابقات داخلی فوتسال جام فجر را سر بازیکنان پیاده کرد.سعید شهلی شهردار شهرقدس پس از شکست تیم شهرداری مرکزی با حضور خودش در برابر تیم سازمان فرهنگی این شهرداری در جریان فینال مسابقات داخلی فوتسال جام فجر، در اقدامی عجیب با صدور احکامی ۳ بازیکن اصلی تیم مقابل از نیروهای باسابقه شهرداری را به عنوان نیروی تنظیف (پاکبان) به حوزه خدمات شهری فرستاد.

شهردار شهر قدس با رفتاری عجیب سه بازیکن تیمش را برای رفتگری فرستاد1

شهردار شهر قدس با رفتاری عجیب پس از شکست در فینال مسابقات داخلی فوتسال جام فجر

اما گویا پایان این مسابقه در سالن ورزشی نبوده و شهردار شهرقدس فردای آن روز (شانزدهم اسفند) برای سه نفر از بازیکنان تیم مقابل که از پرسنل رسمی باسابقه شهرداری با بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت هستند و حتی ۲ نفر از آن‌ها از ابتدای خدمت در سازمان فرهنگی ورزشی بوده‌اند، حکم جدید کارگزینی صادر کرده و محل خدمت آن‌ها را در معاونت خدمات شهری به عنوان نیروی تنظیف (پاکبان) مشخص کرده است.

شهردار شهر قدس با رفتاری عجیب سه بازیکن تیمش را برای رفتگری فرستاد2

یکی دیگر از این نیروها که جابجا شده، این چنین می‌گوید که گویا شهردار شهرقدس به دلیل ناراحتی از شکست تیم شهرداری مرکزی در مسابقه فینال که خود در آن حضور داشت، این احکام کارگزینی را به فاصله یک روز پس از مسابقه صادر کرده است.

شهردار شهر قدس با رفتاری عجیب سه بازیکن تیمش را برای رفتگری فرستاد

فهرست