شرایط مالی این روز های استقلال بسیار نگران کننده و وخیم می باشد.این روند باعث شده تا صدای سرمربی تیم هم درآمده باشد.در همین رابطه هوگو کاجودا مدیربرنامه های ساپینتو سفره دل این مربی را در مصاحبه با نشریه رکورد پرتغال باز کرد و گفت: وضعیت غیر ورزشی استقلال نگران کننده است. بعد از صحبت های رئیس باشگاه باید بگویم ما در چند ماه گذشته مشکلات مالی سختی داشتیم و پرداخت حقوق ها به مربی و بازیکنان به تعویق افتاده است.

شرایط مالی صدای ساپینتو و یارانش را درآورده است1

شرایط مالی استقلال می تواند به فسخ یک طرفه قرارداد ساپینتو منتهی شود

وی افزود: آخرین دستمزدی که ساپینتو دریافت کرده به ماه نوامبر برمی‌گردد. پیش از کمبود زمین تمرین و اجاره بهای خانه بازیکنان ما را با مشکلاتی مواجه کرده بود. بدهی‌های زیادی در باشگاه وجود دارد که تیم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
به این ترتیب سرمربی استقلال می توانست به راحتی قراردادش را فسخ کند اما او با فداکاری برای بازیکنان و هواداران ماند.ساپینتو مصمم است تا استقلال را قهرمان لیگ کند. برای نمونه ساپینتو در 9 بازی گذشته شکستی را نداشته و 8 بازی به پیروزی رسیده و یک بازی مساوی کرده است.

شرایط مالی صدای ساپینتو و یارانش را درآورده است

فهرست