شجاعی که به تازگی به عنوان سرمربی تیم هوادار منسوب شده است موفق شد در اولین بازی که 90 دقیقه کنار زمین ایستاده بود تیمش را به خوبی راهنمایی کند و با وجود اشتباهاتی که داوران علیه تیمش مرتبک می‌شدند او اعتراض نامناسبی نمی‌کرد و همواره در تلاش بود با احترام با کادر داوری رفتار کند.

شجاعی در قاب مربیگری رفتاری کاملا حرفه ای داشت

شجاعی سرمربی هوادار نخستین 3 امتیاز خود را در لیگ بدست آورد.

تجربه مسعود شجاعی در سال هایی که خارج از ایران بازی کرده است باعث شده تا او در امر سرمربیگری هم آرامش لازم را داشته باشد.این حربه سرمربی هوادار در بازی با شمس آذر که حریف قلدری هم بود، جواب مثبت داد و شجاعی د رنهایت موفق شد ۳ امتیاز شیرین این بازی را در تهران نگه دارد و شمس آذر را بازنده به قزوین بفرستد.

شجاعی در قاب مربیگری رفتاری کاملا حرفه ای داشت1

البته مسعود هنوز مجوز حضور روی نیمکت هوادار را به طور رسمی به دست نیاورده و مدرک مربیگری او باید مورد تایید قرار بگیرد تا بتواند تیمش را همراهی کند.

فهرست