سود بسیار خوب فرانسه از برگزاری بازی های المپیک بابت میزبانی به دست خواهد آمد.رسانه رسمی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) نتایج یک ارزیابی مستقل را منتشر کرد که نشان می‌دهد بازی‌های المپیک 2024 در پاریس سود خالص اقتصادی بین 6.7 تا 11.1 میلیارد یورو برای این کشور به همراه خواهد داشت.

سود بسیار خوب فرانسه از برگزاری بازی های المپیک در تابستان2

سود بسیار خوب فرانسه از برگزاری رقابت های المپیک در تابستان 2024

بر اساس گزارش داده شده تخمین زده می شود که بین 2.3 تا 3.1 میلیون گردشگر در طول بازی‌ها در پاریس حضور یابند که حدود 64 درصد از آنها فرانسوی هستند. طبق اعلام سازمان گردشگری پاریس، کسانی که در جریان بازی‌ها از پاریس دیدن می‌کنند، 2.6 میلیارد یورو هزینه خواهند کرد.

سود بسیار خوب فرانسه از برگزاری بازی های المپیک در تابستان1

بخش بیشتر بودجه اختصاصی برای بازی‌های المپیک 2024 (هفت میلیارد یورو) از حق پخش، حامیان مالی، فروش بلیت و سرمایه‌گذاری خصوصی در پروژه‌های زیرساختی بلندمدت تأمین می‌شود. همچنین این موضوع شامل کمک IOC به مبلغ 1.7 میلیارد دلار است. بودجه دولت فرانسه نیز بالغ بر سه میلیارد یورو است و هدف آن تأمین نیازهای درازمدت جوامع محلی خواهد بود.

فهرست