سه روز عزای عمومی در کشور برزیل به واسطه مرگ پله اسطوره فوتبال برزیل و جهان اعلام شده است. ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور مستعفی این کشور اعلام کرده است که دولت سه روز در این کشور عزای عمومی در نظر گرفته است.بولسونارو روز یکشنبه سمت خود را ترک خواهد کرد و پس از آن، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا ریاست جمهوری بزرگترین کشور آمریکای لاتین را بر عهده خواهد گرفت.

سه روز عزای عمومی برای مرگ اسطوره برزیلی1

عزای عمومی به مناسبت درگذشت اسطوره فوتبال برزیل به دستور رئیس جمهور این کشور

پله روز پنجشنبه در سن 82 سالگی بر اثر سرطان در بیمارستان آلبرت اینشتین در سائوپائولو درگذشت.
تابوت اسطوره برزیلی قرار است صبح دوشنبه از بیمارستان آلبرت اینشتین در سائوپائولو به زادگاهش سانتوس منتقل شود.رئیس جمهور مستعفی این کشور در توئیتر خود نوشته بود: ما سوگوار مردی هستیم که نام برزیل را با فوتبال به دنیا معرفی کرد. او فوتبال را به هنر و شادی تبدیل کرد.

سه روز عزای عمومی برای مرگ اسطوره برزیلی2

فهرست