سنگربان سابق استقلال پس از صحبت های مدیر عامل باشگاه استقلال در برنامه فوتبال برتر از خود واکنش نشان داد.هادی طبابایی که روزگاری وظیفه حفظ دروازه استقلال را داشت به صحبت های فتح الله زاده راجب حذف استقلال از آسیا گفت:
آقای فتح‌الله‌زاده دم شما گرم گفتی عیبی نداره استقلال از آسیا حذف شد. یک نشان شوالیه طلب شما. البته دم همه مدیرهایی که این چند ساله آمدن و رفتن گرم!

سنگربان سابق استقلال مدیر عامل باشگاه را تیکه باران کرد2

سنگربان سابق استقلال از بی توجهی مدیر عامل از حذف در آسیا تیمش ناراحت شده است.

طبابایی با تیکه به فتح الله زاده از عملکرد این مدیر عامل انتقاد کرد.مدیر عامل استقلال در برنامه فوتبال برتر نسبت به حذف این تیم از آسیا بسیار بی تفاوت بود و این امر را بسیار عادی جلوه کرد.

سنگربان سابق استقلال مدیر عامل باشگاه را تیکه باران کرد1

فهرست