سرمربی لورکوزن از تونل وحشت گذشت1

سرمربی لورکوزن به مناسبت تولد ورزندش در تونل وحشت بازیکنان کتک خورد.این سرمربی 43 ساله پس از اینکه در آخرین بازی تیمش با شکست شوکه کننده ای مواجه شده بود،اما در تمرینات تیمش با اتفاق ویژه ای مواجه شد.سیوانه که پیش از این از ازدواج اولش یک پسر و یک دختر داشت و از همسر دومش هم یک فرزند، خبر تولد فرزند چهارمش را در جریان تمرین تیمش دریافت کرد تا در تمرین توسط لورکوزنی‌ها مورد استقبالی ویژه قرار بگیرد. کاری که پیش از این در خصوص بازیکنان تازه‌وارد شاهد آن بودیم، این بار روی سیوانه پیاده شد.

 

سرمربی لورکوزن از تونل وحشت گذشت

سرمربی لورکوزن تولد فرزند چهارمش را به شکل ویژه ای جشن گرفت.

سرمربی جوان شیرها، درحالی از تونل وحشتی که توسط بازیکنان تشکیل شده بود عبور می‌کرد که مورد نوازش ضربات بازیکنان قرار می‌گرفت تا به این شکل تبریک بازیکنان برای تولد فرزند چهارمش را از سوی بازیکنان دریافت کند.

فهرست