سرمربی سابق تیم ملی ایران کارلوس کی روش که پیش از هدایت تیم ملی در رقابت های جام جهانی به مدت 7 ماه سرمربی تیم ملی فوتبال مصر بود مدعی است که مطالباتش به صورت کامل توسط فدراسیون فوتبال مصر پرداخت نشده است.

سرمربی سابق تیم ملی ایران پیگیر مطالباتش از مصر می باشد22

سرمربی سابق تیم ملی ایران از فدراسیون فوتبال مصر طلبکار است.

کی روش در جدیدترین مصاحبه با سایت «کوره» مصر گفت: «تمام مدارک خود را به وکیلم ارسال کردم تا این قضیه را از فیفا پیگیری کند. همچنان من نتوانستم مطالبات گذشته خودم را را بگیرم و فدراسیون مصر هم جواب تماس های من را نمی دهد.»او افزود: «من از حقم نمی گذرم و با کمک فیفا مطالبات خودم را از مصری ها خواهم گرفت. این رفتار آنها به دور شان حرفه ای گری است و با این اقدامات وجه فوتبال مصر را خراب می‌کنند.»
کی روش با مصر نائب قهرمان رقابت های قهرمانی آفریقا شد اما نتواسنت این تیم را به جام جهانی برساند.

سرمربی سابق تیم ملی ایران پیگیر مطالباتش از مصر می باشد1

فهرست