سردار آزمون
آزمون دوران درمان و ریکاوری خود را در تیم باشگاهی طی می‌کند

غیبت سردار آزمون در اردوی تیم ملی به دلیل آسیب دیدگیسردار آزمون، مهاجم تیم ملی ایران، به دلیل آسیب دیدگی در تمرینات پیش‌فصل باشگاه بایرلورکوزن، در اردوی پیش‌روی تیم ملی حضور نخواهد داشت.

با توجه به اینکه این آسیب دیدگی جدی است، مقرر شده است که آزمون دوران درمان و ریکاوری خود را در تیم باشگاهی طی کند.در صورت بهبودی کامل آزمون و نظر مثبت سرمربی تیم ملی، این بازیکن در اردوهای آتی تیم ملی حضور خواهد داشت. آزمون برخلاف شایعات مطرح شده، تاکید دارد که در اردوهای آتی تیم ملی حضور خواهد داشت.

 

فهرست