ستاره جنجالی برزیلی که به اتهام تعرض در زندان بارسلونا به سر می برد گویا اعتراف کرده است.قاضی این پرونده که هنوز با آزادی به قید وثیقه دنی آلوز راضی نشده است،اکنون با توضیحات جدید این بازیکن فوتبال مواجه شده است.آلوز از ابتدای بازداشت سه توضیح متفاوت در مورد پرونده داده است. او ابتدا گفت که اصلا شاکی را نمی‌شناسد. سپس اعتراف کرد که سعی کرده با او رابطه برقرار کند و در ادامه گفت که با او صحبت نیز کرده و تلاش برای برقراری رابطه را قبول کرد.

ستاره جنجالی برزیلی بالاخره اعتراف کرد2

ستاره جنجالی برزیلی برای بار سوم اعتراف کرد.

روز گذشته آلوز در نهایت قبول کرد که با شاکی ارتباط جنسی برقرار کرده و گفت که به خاطر همسرش حاضر نشده بود به این قضیه اعتراف کند؛ با این حال هرگونه اتهام تعرض را رد کرد و گفت که این با توافق دوطرفه بوده است؛ درحالی‌که شاکی تاکید دارد که آلوز به او تعرض کرده و حتی در فیلم‌های موجود مشخص است که او با سراسیمگی نزد دوستانش می‌رود و فریاد می‌زند یک بازیکن مشهور به او تعرض کرده و بلافاصله نیز پلیس را خبر می‌کنند. اکنون باید دید با اعتراف جدید آلوز، روند پرونده چگونه پیش خواهد رفت.

ستاره جنجالی برزیلی بالاخره اعتراف کرد

فهرست