الاتحاد عربستان
حمدالله 4 ماه دور از میادین

عبدالرزاق حمدالله  از النصر به الاتحاد عربستان پیوست  و این انتقال باعث شد تا النصری ها از این بازیکن شکایت کنند. مدیران این باشگاه اعتقاد داشتند که مذاکرات الاتحاد با حمدالله غیرقانونی بوده و به همین دلیل به کمیته حرفه‌ای‌سازی فدراسیون فوتبال عربستان شکایت کردند.

پس از تحقیقات این کمیته   رأی خود را درخصوص این پرونده صادر کرد که به موجب آن، حمدالله به مدت چهار ماه از حضور در میادین فوتبالی محروم و به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 300 هزار ریال عربستان محکوم شد.

فهرست