ساپینتو سیاست مجیدی را در پیش گرفته است

ساپینتو سرمربی استقلال همانند فرهاد مجیدی علاقه ای به نزدیک شدن به پیشکسوتان باشگاه را ندارد.مجیدی در زمان هدایت استقلال به هیچ عنوان به جامعه پیشکسوتان نزدیک نشد و تمایلی نداشت تا آنها در کنار بازیکنان حاضر شوند.همین فضا بود که موجب شد قدیمی های استقلال نیز خودشان را از تیم دور نگه دارند و صرفاً به مصاحبه های خود در حمایت یا نقد سرمربی اکتفا کنند .

ساپینتو سیاست مجیدی را در پیش گرفته است2

ساپینتو علاقه ای برای  نزدیک شدن به پیشکسوتان استقلال را ندارد.

پس از جدایی فرهاد بر روی کار آمدن سرمربی جدید این تصور ایجاد شد که شاید فضا تغییر پیدا کند اما ریکارد و ساپینتو هم خیلی زود نسبت به مصاحبه های پیشکسوتان استقلال واکنش نشان داد و رابطه اش با آنها سرد شد.همین مورد در مورد سرمربی پرتغالی هم صدق می کند و او هم اصلا تمایلی برای نزدیک شدن به چهره های قدیمی استقلال یا آمدن آنها به اطراف تیم از خود نشان نمی دهد.

فهرست