سازمان لیگ
ادعای سپاهان مبنی بر عدم ثبت قراردادها رد شد

سازمان  لیگ فوتبال ایران در پاسخ به ادعای باشگاه سپاهان مبنی بر عدم ثبت قراردادهای هادی محمدی و احسان پهلوان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این قراردادها در سازمان لیگ ثبت شده است.

در این بیانیه آمده است:

“برخلاف ادعای باشگاه سپاهان، قرارداد قانونی و ثبت شده هادی محمدی در ساز مان لیگ که با امضا و مهر باشگاه و کارگزار مربوطه و بازیکن است، همان مبلغ ۱۷ میلیارد تومان است.

علاوه بر آن باشگاه سپاهان در قرارداد احسان پهلوان، مبلغ ۳ میلیارد تومان با همان کارگزار با توافق طرفین قید و ثبت شده که در مجموع تعهد باشگاه سپاهان بابت قراردادهای دو فصل بازیکنان فوق الذکر مبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است.”

در پایان این بیانیه آمده است:

“سازمان لیگ فوتبال ایران ضمن رد ادعای باشگاه سپاهان، از این باشگاه می‌خواهد که مستندات ادعای خود را به ساز مان لیگ ارائه دهد.”

 

فهرست