روسیه پس از برخورد کشور های اروپایی در قبال جنگ با اوکراین قصد دارد به کنفدراسیون فوتبال آسیا بپیوندد.تیم ملی فوتبال این کشور موفق شد به پلی آف جام جهانی صعود کند اما حمله به اوکراین باعث شد تا کشور های اروپایی در خواست حذف این کشور از بازی های جام جهانی را صادر کنند.

روسیه می خواهد به کنفدراسیون فوتبال آسیا بپیوندد2

روسیه برای صعود راحت تر به جام جهانی می خواهد به کنفدراسیون فوتبال آسیا بپیوندد.

فدراسیون فوتبال روسیه دوست دارد که به جای حضور در اتحادیه فوتبال اروپا در کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشته باشد تا راه رسیدن به جام جهانی برای این تیم راحت شود.سایت اسپورت امارات به نقل از فدراسیون فوتبال این کشور نوشت که آنها حضور در کنفدراسیون فوتبال آسیا را به جای اتحادیه اروپا بررسی می کنند.

روسیه می خواهد به کنفدراسیون فوتبال آسیا بپیوندد1

فهرست