آرسنال
توپچی ها و امارات راهشان را ادامه می دهند

آرسنال با اعلام تمدید قراردادی به مدت 5 سال با شرکت هواپیمایی امارات، دوره همکاری تجاری بین این دو نهاد را به 22 سال گسترش داد. طبق گزارشات، این توافق جدید به طور تقریبی به توپچی ها امکان کسب درآمدی بالغ بر 250 میلیون پوند را فراهم می‌کند.

فهرست