رئیس فدراسیون بوکس که همراه تیم بوکس جوانان به کشور اسپانیا رفته است،گویا قصد بازگشت به ایران را ندارد. حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس نیز در این سفر، تیم جوانان را همراهی کرده است.
ثوری امروز با یکی از رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی گفت‌وگویی انجام داده و گفته است که قصد بازگشت به وطن را ندارد.

رئیس فدراسیون بوکس پناهنده خواهد شد؟2

رئیس فدراسیون بوکس در نظر دارد که دیگر به ایران بازنگردد.

او به اعضای تیم جوانان هم پیشنهاد داده که می توانند به ایران باز نگردند.حسین ثوری، که سال‌ها رئیس هیئت بوکس سیستان و بلوچستان بود و سپس مدیرکل ورزش این استان شد، اواخر سال ۱۳۹۶ به ریاست فدراسیون المپیکی بوکس منصوب و دی ماه سال گذشته نیز برای دومین دوره متوالی رئیس این فدراسیون شد.باید دید این خبرها صحیح بوده یا که این رئیس به کشور باز خواهد گشت.

رئیس فدراسیون بوکس پناهنده خواهد شد؟

فهرست