دوران محکومیت روبینیو ستاره سابق برزیلی باشگاه میلان در کشور برزیل سپری خواهد شد.دوران حضور این ستاره سابق تیم ملی برزیل در باشگاه میلان با حواشی زیادی همرا بود تا جایی که تجاوز این بازیکن به یک زن اهل آلبانی بود که در نهایت او را با حکم ۹ سال زندان از سوی دادگاهی در ایتالیا مواجه کرد.

دوران محکومیت روبینیو در برزیل سپری خواهد شد2

دوران محکومیت روبینیو ستاره برزیلی سابق میلان در کشورش سپری خواهد شد.

اما حالا ایتالیایی‌ها برای اینکه روبینیو در مسیر حضور در ایتالیا وارد کشور دیگری نشود، از دولت برییل خواسته تا این ستاره سابق سلسائو دوران محکومیتش را در برزیل پشت سر بگذارد.قاضی فرانسیسکو فالکائو این راه را ترجیح داد تا از اینکه سفر احتمالی به اروپا بتواند فرار او را تسهیل کند، اجتناب کرده باشد. به روبینیو گفته شده که کشور را ترک نکند و ظرف 5 روز آینده پاسپورت خود را پس بدهد. این موضوع را پورتال برزیلی Ntn24 گزارش داده است.

دوران محکومیت روبینیو در برزیل سپری خواهد شد

فهرست