دنی آلوز برای مسی پس از قهرمانی در فرانسه پیام گذاشت3

دنی آلوز ستاره با تجربه بارسلونا بعد از قهرمانی مسی با پاری سن ژرمن پیامی را برای او منتشر کرد.لیونل مسی موفق شد نخستین جام را در اولین حضور خود در پاری سن ژرمن به دست آورد.لیونل مسی با جامی که به دست آورد شمار جام های خود را به عدد ۳۹ رساند تا با رکورد دنی آلوس تنها ۴ جام فاصله داشته باشد. آلوس با کسب ۴۳ جام رکورد دار کسب جام در تاریخ فوتبال جهان است.

دنی آلوز برای مسی پس از قهرمانی در فرانسه پیام گذاشت1

دنی آلوز دوست دارد رکورد کسب جام را که در اختیار اومی باشد را بهترین بازیکن جهان یعنی لیونل مسی بشکند.

آلوس در پیامی برای مسی نوشت: اگر روزی بیاید و رکوردم شکسته شود مشکلی نیست. دوست دارم که رکوردم را بهترین بازیکن جهان بشکند. آنچه را که می نویسم بیانگر غرور من نیست بلکه اعتماد به نفسی است که دارم. برای رسیدن به جام باید هر روز در رویای آن بود و نهایت تلاش خود را به کار گرفت.
مسی در این فصل 22 بار پیراهن پاری سن ژرمن را برتن کرد و حاصل آن ۴ گل و ۱۴ پاس گل بوده است.

فهرست