دنیس اکرت
اکرت خواهان حضور در تیم ملی است

دنیس اکرت بازیکن فوتبال دورگه ایرانی-آلمانی  یونیون سنت ژیل گفت: از اینکه تا به امروز به تیم ملی ایران دعوت نشدم بسیار ناراحت هستم. من ایرانی هستم و همیشه از علاقه‌ام به این کشور صحبت کردم. دو سال پیش از یک تیم مطرح ایرانی پیشنهاد داشتم اما با این تیم به توافق نرسیدم.

فهرست