دلیل محرومیت النصر در فصل نقل و انتقالات مشخص شد.باشگاه النصر به دلیل پرداخت نکردن مطالبات باشگاه لستر سیتی انگلیس در زمان انتقال احمد موسی نیجریه‌ای که در سال ۲۰۱۸ با مبلغ ۱۴ میلیون پوند (۱۸ میلیون دلار) به این باشگاه پیوست، از سوی فیفا جریمه و از نقل و انتقالات جدید محروم شد.

دلیل محرومیت باشگاه النصر مشخص شد2

موسی با النصر قهرمان لیگ شد، اما در سال ۲۰۲۰ بازیکن آزاد شد. فیفا اکنون اعلام کرده که این باشگاه نتوانسته است مبلغ ۳۹۰ هزار پوند به لستر پرداخت کند. با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ به آنها اخطار داده شده بود که در صورت عدم پرداخت هزینه با ممنوعیت جذب بازیکن مواجه خواهند شد، اکنون گزارش شده است که آنها واقعاً از اضافه کردن بازیکن جدید به تیم خود محروم شده‌اند.

دلیل محرومیت باشگاه النصر مشخص شد1

دلیل محرومیت باشگاه النصر عدم پرداخت مطالبات این باشگاه به باشگاه لسترسیتی بابت انتقال احمد موسی بوده است.

حکم فیفا برای این باشگاه حاکی از آن است که این محرومیت می‌تواند برای سه پنجره متوالی نقل و انتقالات ادامه داشته باشد، اما صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) به صراحت اعلام کرده است که آماده پرداخت هزینه برای رفع این محرومیت است.

دلیل محرومیت باشگاه النصر مشخص شد

فهرست