در صورت اثبات تخلف باشگاه پرسپولیس در رعابت نکردن سقف قرارداد ها باید دید سازمان لیگ و کمیته انضباطی چند امتیاز از این تیم کسر خواهد کرد.باشگاه آلومینیوم اراک هم با ارسال نامه ای به سازمان لیگ خواستار برززی و جریمه کردن باشگاه پرسپولیس در این مورد شده است.کمیته انضباطی باشگاه سپاهان را به کسر 4 امتیاز و پرداخت جریمه نقدی 40 میلیارد بابت قرارداد بازیکنانش محکوم کرد و قرار است ۶ بازیکن این تیم قراردادهایشان را تعدیل کنند. در غیر اینصورت شانسی برای همراهی تیم سپاهان در بازی‌های لیگ برتر نخواهند داشت.

در صورت اثبات تخلف باشگاه پرسپولیس چند امتیاز از این تیم کسر خواهد شد؟

در صورت اثبات تخلف باشگاه پرسپولیس احتمال کسر 4 امتیاز وجود دارد.

سوال مهم اینجاست اگر کمیته انضباطی شکایت باشگاه آلومینیوم اراک را موثر تشخیص دهد، چند امتیاز از تیم پرسپولیس کسر می‌کند؟ منصور قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: از سپاهان به ازای هر بازی یک امتیاز کسر شده است. اگر تخلف پرسپولیس همانند سپاهان اثبات شود، از این تیم هم ۴ امتیاز کسر خواهد شد و در این صورت این تیم استقلال است که به صدر می‌رسد!

 

در صورت اثبات تخلف باشگاه پرسپولیس چند امتیاز از این تیم کسر خواهد شد؟1

فهرست