دادستان بارسلونا اعتراض خود را به نسبت صدور قرار وثیقه برای آلوز اعلام کرده است.در پی اعتراض وکلای دنی آلوز به حکم صادره برای پرونده این مرد برزیلی (4 سال و نیم حبس و پرداخت 150 هزار یورو غرامت) که تجاوزش به یک زن اسپانیایی در ماه دسامبر سال 2022 اثبات شده است، قاضی پرونده تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض با آزادی مشروط آلوز موافقت کرد.

دادستان بارسلونا به صدور قرار وثیقه برای آلوز معترض است2

دادستان بارسلونا با آزادی دنی آلوز مخالف می باشد.

دادستانی شهر بارسلونا اما به این حکم قاضی اعتراض کرده و استدلالش هم این بوده که قاضی پرونده سال گذشته پیش از اعلام حکم نهایی با بیان برخی دلایل از جمله بیم فرار متهم از اسپانیا و بازگشت وی به برزیل (کشوری که با اسپانیا تفاهم‌نامه استرداد مجرمین ندارد) با آزادی موقت او به قید وثیقه مخالفت کرد اما اکنون با وجود پابرجا ماندن همان شرایط برای او قرار وثیقه صادر شده است.

دادستان بارسلونا به صدور قرار وثیقه برای آلوز معترض است

طبق گزارش خبرگزاری رسمی اسپانیا؛ آلوز تا ساعت 14 روز گذشته (جمعه) فرصت داشت که وثیقه یک میلیون یورویی برای خروجش از زندان را فراهم کند و با وجود تمدید یک ساله این فرصت قادر به انجام این کار نبود. به این ترتیب او حداقل تا روز دوشنبه، که اولین روز کاری در هفته جدید خواهد بود باید در حبس بماند.

دادستان بارسلونا به صدور قرار وثیقه برای آلوز معترض است1

فهرست