خودزنی بزرگ فدراسیون فوتبال در مورد علیرضا فغانی کمی عجیب به نطر می رسد.زمانیکه کمیته داوران ایران به بهانه اینکه حضور فغانی به عنوان نفر اول لیست بین المللی فرصت را از سایر داوران چون موعود بنیادی‌فر می‌گیرد، او را از لیست کنار گذاشت. انتقادی به فغانی وارد نیست داوری در سطح او که در جام جهانی سوت می‌زند و در سطح آسیا یکی از نخبگان حرفه خودش است نمی‌تواند با کنار گذاشته شدن از لیست بین‌المللی ایران، دست روی دست گذاشته تا دوران داوری‌اش تمام شود.

خودزنی بزرگ فدراسیون فوتبال در مورد بهترین داور ایران1

خودزنی بزرگ فدراسیون فوتبال در مورد علیرضا فغانی داور بین المللی

از طرفی هم وقتی کمیته داوران ایران با دست‌های خود استعدادش را پس می‌زند، معلوم است استرالیایی‌ها این استعداد را فوراً جذب می‌کنند و از دستش نمی‌دهند.با این وجود خود فغانی به به کمیته داوران پیشنهاد داده بود که بنیادی‌فر را نفر اول لیست بگذارند و نام او را به‌عنوان نفر دوم رد کنند.اما با مخالفت اعضای کمیته داوران مواجه شد.حفظ نخبه هنر می‌خواهد که مردان فدراسیون نشان دادند چقدر در این زمینه بی‌هنر هستند و به راحتی سرمایه‌ای که در ایران پرورش پیدا کرده بود؛ خیلی راحت سوزاندند.

خودزنی بزرگ فدراسیون فوتبال در مورد بهترین داور ایران

فهرست