خسرو حیدری
حیدری گزینه سرپرستی آبی ها

بیژن طاهری پیشکسوت استقلال فصل گذشته را در مقام سرپرستی این تیم گذراند  و در پایان نیز عملکردی مناسب در این پست داشت. اما حالا مسئولان استقلال در صورتی که با طاهری به توافق نرسند، شاهئ تغییراتی در این پست خواهیم بود.
در این بین شنیده شده اگر به هر دلیلی با بیژن طاهری توافق حاصل نشود، خسرو حیدری گزینه سرپرستی تیم فوتبال استقلال است و احتمالا او فصل بعد روی نیمکت آبی ها خواهد نشست.

فهرست