خبر خوش برای بازیکنان و هواداران پرسپولیس در مورد مالکیت این باشگاه می باشد.علی الظاهر واگذاری امتیاز تیم پرسپولیس به چند بانک و هم چنین استقلال به شرکت خلیج فارس قطعی شده است و پیش از ۵ اردیبهشت ماه به صورت رسمی اعلام خواهد شد. همین خبر کافی بود تا برخی از ستاره‌های معترض تیم پرسپولیس تصمیم جدایی خود را از تیم منتفی کنند و چشم انتظار پایان فصل و مذاکرات جدید با باشگاه برای تمدید قرارداد باشند.

خبر خوش برای بازیکنان و هواداران پرسپولیس2

خبر خوش برای باشگاه پرسپولیس با واگذاری امتیاز این تیم به چند بانک

در روز‌های اخیر این شائبه در فضای مجازی ایجاد شد که بازیکنانی، چون مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر به دنبال جدایی از تیم پرسپولیس و حضور در تیم تراکتور هستند.حضور انها در مراسم ختم همسر مالک باشگاه تراکتور مهر تاییدی در مورد این شائبه بوده است.

خبر خوش برای بازیکنان و هواداران پرسپولیس

با واگذاری امتیاز تیم پرسپولیس بدون شک توان مالی باشگاه افزایش پیدا خواهد کرد و باشگاه در شروع مذاکرات می‌تواند بدهی‌های سابق را پرداخت کند.با این شرایط بعید به نظر می‌رسد، در پایان فصل بازیکنی به بهانه مشکلات مالی اردوی تیم پرسپولیس را ترک کند.

فهرست