خالکوبی یکی از ستاره های پرسپولیس باعث شده است که سرمربی تیم او را در ترکیب اصلی تیمش قرار ندهد.ظاهرا عیسی آل کثیر روی بدن خودش دو خالکوبی عجیب از میکی ماوس یکی از شخصیت‌های کارتونی و یک دلفین داشته و مرتب آن را به همبازیانش نشان داده است. او به جای آن که به فکر بازی حساس با مس رفسنجان باشد بیشتر به فکر تبلیغ این مورد خودش بوده و به همبازیانش هم توصیه کرده این کار را انجام دهند.

خالکوبی دلیل بازی نکردن آل کثیر بود؟2

خالکوبی طرح های مختلف بر روی بدن عیسی آل کثیر باعث دور ماندن او از ترکیب اصلی پرسپولیس شد.

همین موضوع باعث شده تا تا این ستاره خط حمله پرسپولیس از ترکیب اصلی پرسپولیس خارج شده و حتی یک دقیقه هم فرصت حضور در دیدار با مس رفسنجان را پیدا نکند.این روزها این عمل  نزد فوتبالیست‌های ایرانی باب شده اما یحیی گل محمدی ظاهرا بیشتر از این موضوع از به هم خوردن تمرکز ستاره خود شاکی شده است.

خالکوبی دلیل بازی نکردن آل کثیر بود؟1

فهرست