حاشیه سرمربی مارسی زمانی به وقوع پیوست که او به جای حضور در نشست خبری به یک رستوران ژاپنی رفت و همین مساله، واکنش زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.تودور در مارسی دوران مربیگری خود را با شکست مقابل آژاکسیو به پایان رساند و چند روز پیش از این دیدار او گفته بود که پایان فصل از این تیم می رود.او فصل را در حالی تمام کرد که تیمش در لیگ سوم شد و 12 امتیاز کمتر از پاری‌سن‌ژرمن قهرمان به دست آورد.

حاشیه سرمربی مارسی پس از شکست در آخرین بازی لیگ

حاشیه سرمربی مارسی پس از شکست مقابل آژاکسیو؛به جای حضور در نشست خبری، خوردن سوشی ترجیح داده شد!

تودور بعد از مسابقه آخر فصل در نشست خبری حاضر نشد و هری ووکاس، دستیارش را به جای خود فرستاد تا به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. وقتی از او پرسیده شد، چرا تودور به نشست خبری نیامده، جواب داد: «نمی‌دانم، او را بعد از بازی ندیدم.»

حاشیه سرمربی مارسی پس از شکست در آخرین بازی لیگ1

در این بین خبرنگاران حاضر در نشست خبری یک خبر پیچید که تودور به جای حضور در نشست خبری، به مغازه‌ای که کنار اتوبوس باشگاه بوده رفته تا سوشی بخورد. این خبر به سرعت به گوش هواداران مارسی رسید و آنها در شبکه‌های اجتماعی با این مساله شوخی کردند.در توییتر یک “گیف” دست به دست شد که در آن عکس تودور در کنار سوشی و اتوبوس تیم بود و صدایی روی آن می‌گفت: «سوشی دوست دارم».

حاشیه سرمربی مارسی پس از شکست در آخرین بازی لیگ2

فهرست