جمال موسیالا هافبک هجومی و ستاره جوان این تیم تا سال 2026 با این باشگاه قرار دارد.مدیران باشگاه مونیخی از ستاره خود رضایت کامل دارند و قصد دارند تا این بازیکن به یکی از اسطوره‌های باشگاه تبدیل کنند.به همین خاطر است که از مدتی پیش مذاکره برای تمدید قرارداد جمال آغاز شده است.روزنامه بیلد می‌گوید شروع مذاکرات بین موسیالا و بایرن مونیخ به زمانی برمی‌گردد که حسن صالح حمیدزیچ مدیریت ورزشی را بر عهده داشت.

جمال موسیالا با بایرن تمدید خواهد کرد؟

جمال موسیالا با کارشکنی حمیدزیچ هنوز با بایرن مونیخ تمدید نکرده است.

این روزنامه مدعی شده است که شخص حمیدزیچ باعث طولانی شدن روند مذاکرات شده است و به نوعی کارشکنی کرده است.حالا که دیگر از صالح حمیدزیچ خبری در دفتر باشگاه نیست به ادعای بیلد مذاکره بین بایرن و موسیالا دوباره آغاز شده و پیشرفت خوبی داشته است. در حال حاضر تنها موضوعی که موسیالا روی آن اصرار دارد افزایش دستمزد است.

جمال موسیالا با بایرن تمدید خواهد کرد؟1

فهرست