جانشین مهاجم تنومند تیم مجیدی می تواند از لیگ ایران باشد.مجیدی سرانجام تصمیمش را در مورد قطع همکاری با پنیل ملاپا گرفته است.در دسترس نبودن گزینه‌های معدود در پست مهاجم نوک در مارکت زمستانی، احتمال دارد مجیدی را به جذب بازیکن از لیگ ایران ترغیب کند.در حال حاضر شاید تنها فوتبالیستی که با پنیل ملاپا، مهاجم تنومند کلبا، شباهت‌های فیزیکی داشته باشد، شهریار مغانلو، مهاجم اول سپاهان است.

جانشین مهاجم تنومند الاتحاد کلبا فقط می تواند مهاجم سپاهان باشد2

جانشین مهاجم تنومند تیم الاتحاد کلبا از لیگ برتر ایران می باشد.

بازیکنی که در نیم‌فصل اول به عنوان یکی از مهره‌های بی‌جانشین سپاهان در مسابقات زیادی به میدان رفت و با توجه به نیاز مبرم سپاهان به او، جذب این بازیکن برای فرهاد و کلبا چیزی نزدیک به غیرممکن است. قرارداد مغانلو در پایان این فصل تمام می‌شود و اگر خیال مدیران سپاهان از قطعی بودن تمدید قرارداد با این بازیکن حتمی نباشد، ممکن است با دریافت پیشنهادی شگفت‌انگیز، روی پروسه فروش این بازیکن به تیمی جز رقبای داخلی فکر کنند.در نهایت باید دید آیا فرهاد مجیدی برای پرکردن جای خالی مهاجمش برای نیم‌فصل دوم، موفق به خرید بازیکن از لیگ ایران می‌شود یا باز هم نیازهای تیمش را با بازیکنان اروپایی پر خواهد کرد.

جانشین مهاجم تنومند الاتحاد کلبا فقط می تواند مهاجم سپاهان باشد

فهرست