توافق رئال مادرید با ستاره آلمانی لورکوزن را یک منبع اسپانیایی تایید کرده است.نشریه مارکا چاپ مادرید ادعا کرد که باشگاه رئال مادرید شروط شخصی فلورین ویرتز، مهاجم آلمانی تیم فوتبال بایرلورکوزن را پذیرفته است و دو طرف یک قدم دیگر به عقد قرارداد نزدیک شده‌اند، قراردادی که البته نه امسال، بلکه تابستان سال آینده منعقد خواهد شد.

توافق رئال مادرید با ستاره لورکوزن1

توافق رئال مادرید با ستاره لورکوزن فلورین ویرتزبرای تابستان آینده

به موجب توافق صورت گرفته، ویرتز تابستان امسال به پیشنهادهایی که داشته باشد پاسخ منفی خواهد داد تا سال آینده به رئال مادرید برود.گویا برنامه تیم اسپانیایی برای ستاره 21 ساله فوتبال آلمان این است که از او در پستی استفاده کند که اکنون جود بلینگام در آن ایفای نقش می‌کند (هافبک هجومی پشت مهاجم) و بلینگام یک خط عقب‌تر قرار خواهد گرفت.

توافق رئال مادرید با ستاره لورکوزن

خرید ویرتز که تا سال 2027 با لورکوزن قرارداد دارد، برای رئال مادرید چیزی در حدود 130 تا 150 میلیون یورو هزینه خواهد داشت.

فهرست