تراکتور هم در ادامه شکایت باشگاه های استقلال و پرسپولیس مبنی بر قرارداد های بالای سقف اعلام شده سازمان لیگ توسط باشگاه سپاهان،از این باشگاه شکایت کرده است.باشگاه تراکتور با ارسال نامه‌ای به محمدرضا کشوری‌فرد سرپرست سازمان لیگ از باشگاه سپاهان به دلیل رعایت نکردن مقررات سقف بودجه مصوب و دستورالعمل‌های مذکور که مصداق نقض ماده ۵۱ مقررات انضباطی است، شکایت کرد.

تراکتور هم از شاکیان قرارداد های سپاهان شد2

تراکتور هم به جمع شاکیان از سپاهان در کنار استقلال و پرسپولیس قرار گرفت.

با این وجود باشگاه سپاهان بابت ثبت قرارداد دو بازیکن خود هنوز دچار مشکل است و نتوانسته در مدت 4 هفته از شروع لیگ از این دو بازیکن استفاده کند.عیسی آل کثیر و دابو هافبک بورکینافاسویی نتواستند قراردادشان را ثبت کنند. این اتفاق در شرایطی در حال رخ داده بود که کارگروه ناظر بر سقف قراردادها خواسته باشگاه سپاهان، فولاد، استقلال و پرسپولیس را برای بالا بردن سقف قراردادها رد کرده بود.

تراکتور هم از شاکیان قرارداد های سپاهان شد

فهرست