دربی تهران
دربی در هفته پنجم

رییس سازمان لیگ و مسئول برگزار کننده مسابقات لیگ برتر ایران در مصاحبه ای از نحوه برگزاری لیگ و تاریخ احتمالی دربی تهران صحبت کرد.
سهیل مهدی: 13 شهریور فیفادی خواهد بود و ما در بازه زمانی 9 تا 11 شهریور می‌توانیم هفته پنجم را برگزار کنیم. به هر حال نمی‌توانیم این هفته را به بعد از فیفادی‌ موکول کنیم. اما اینکه چندم باشد هنوز استعلام‌های لازم را نگرفته‌ایم.

فهرست