بودجه پرسپولیس برای جذب مهاجم خارجی مشخص شده است. رقمی که پرسپولیس برای جذب و خرید بازیکن خارجی در نظر دارد حتی ۶۰۰ هزار دلار هم نیست و رقم اصلی ۵۵۰ هزار دلار است.اما سرمربی تیم یحیی گل محمدی مهاجمانی را که در نظر دارد رقم قرارداد آن‌ها بیشتر از یک میلیون دلار است که تهیه این پول برای پرسپولیس قابل انجام نیست.

بودجه پرسپولیس برای جذب مهاجم خارجی مشخص شد2

بودجه پرسپولیس برای جذب مهاجم خارجی رقم بسیار پایینی می باشد و بازیکن با کیفیتی جذب نخواهد شد.

با این پول کار مدیران پرسپولیس برای خرید بازیکن خارجی و باکیفیت بسیار سخت و شاید غیر ممکن باشد.به نظر می رسد جذب مهاجم خارجی در نیم فصل اول برای پرسپولیس انجام نشود.مشکلات مالی همیشه برای تیم های استقلال و پرسپولیس وجود داشته و گویا تمامی ندارد.

بودجه پرسپولیس برای جذب مهاجم خارجی مشخص شد

فهرست