برانکو
برانکو اعلام کرد مشکلی برای ترک تیم ملی عمان ندارد

برانکو سرمربی سابق پرسپولیس در مصاحبه در مورد ترک تیم ملی عمان و آینده خود گفت:” من مربی تیم ملی عمان هستم. در بهمن ماه قراردادم را برای دو سال دیگر یعنی تا سال 2024 آنجا تمدید کردم اما یک بند در قرارداد دارم که در صورت جدایی باید جریمه‌هایی به فدراسیون فوتبال عمان پرداخت کنم، بنابراین اگر پیشنهاد خوبی را بپذیرم، اگر جایی شرایط بهتری پیدا کنم، مشکلی برای جدایی از تیم ملی عمان ندارم”

فهرست