باشگاه پرسپولیس موفق شد در معدود پرونده بازیکنان خارجی پیروز شود.کمیته حل اختلاف فیفا در پرونده شکایت از یورگن لوکادیا، به سود باشگاه پرسپولیس رای داد و بازیکن هلندی و باشگاه چینی به صورت تضامنی محکوم به پرداخت غرامت به باشگاه پرسپولیس شدند.پس از تلاش های بسیار باشگاه پرسپولیس موفق شد و دفاعیات مطرح شده بابت پرونده لوکادیا مهاجم هلندی رای به سود پرسپولیس صادر شد.
در بند یک حکم آمده است که بخشی از شکایت باشگاه به عنوان خواهان پذیرفته شده است و باشگاه پرسپولیس موفق شد تا شکایت خود را در فیفا ثبت کند.

باشگاه پرسپولیس موفق شد مهاجم هلندی را محکوم کند2

باشگاه پرسپولیس موفق شد بازیکن خارجی خود را به پرداخت ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ دلار محکوم کند.

در بند دو تصریح شده است که یورگن لوکادیا محکوم و ملزم به پرداخت ۳۲۴ هزار و ۲۰۰ دلار به عنوان جریمه نقض قرارداد بدون دلیل موجه هستند که باید به حساب باشگاه واریز شود.
در بند سه نیز آمده است که خوانده دو یعنی باشگاه چینی کانگژو که لوکادیا هم‌اکنون در آن توپ می‌زند به صورت تضامنی، نسبت به پرداخت این مبلغ به باشگاه پرسپولیس، مسوولیت دارد.

در بند ۴ عنوان شده است که باشگاه پرسپولیس نمی‌تواند نسبت به خوانده‌ها، خواسته و شکایت دیگری را در ارتباط با موضوع پرونده مطرح نماید.

باشگاه پرسپولیس موفق شد مهاجم هلندی را محکوم کند1

در بند۵ تصریح شده است؛ مطابق بند ۲۴ از آیین نامه تعیین وضعیت بازیکنان فیفا مبلغ مذکور باید ظرف ۴۵ روز به حساب اعلامی از سوی باشگاه پرسپولیس، واریز شود و در غیر این‌صورت عواقب زیر را برای خوانده‌ها در پی خواهد داشت؛
لوکادیا تا زمانی که این مبلغ را پرداخت نکند به مدت 6 ماه از فعالیت های فوتبالی محروم خواهد بود.باشگاه کانگژو نیر بایستی در پرداخت این جریمه سهیم باشد در غیر این صورت به مدت سه پنجره نقل و انتقالاتی و تا زمان پرداخت این جریمه محروم خواهد بود.
در پایان این مدت ۶ ماه و سه پنجره نقل و انتقالاتی، چنانکه مبلغ به حساب باشگاه پرسپولیس واریز نشده باشد، پرونده برای اخذ تصمیم و تنبیهات بیشتر به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع داده خواهد شد.

باشگاه پرسپولیس موفق شد مهاجم هلندی را محکوم کند

فهرست