باشگاه سانتاکلارا با عدم پرداخت باشگاه استقلال بابت حق انتقال محمد محبی از این باشگاه به فیفا شکایت کرد.در زمان مدیریت علی فتح الله زاده اعلام شد که از 240 هزار یورو بابت بدهی به باشگاه پرتغالی 100 هزار یورو پرداخت شده ولی 140 هزار یوروی باقی مانده بلوکه شده است.فیفا نیز در واکنش به شکایت باشگاه سانتاکلارا اعلام کرد که مدارک استقلال برای انتقال پول درست است و تنها باید مبلغ 140 هزار یورو تعیین تکلیف شود. فیفا از استقلال درخواست کرد که مبلغ 140 هزار یورو را به حساب باشگاه سانتاکلارا واریز کند که البته در زمان فتح‌الله‌زاده مشخص نشد چه اتفاقی درباره 140 هزار یورو اتفاق افتاده است.

باشگاه سانتاکلارا از استقلال به صورت رسمی شکایت کرد2

باشگاه سانتاکلارا به دلیل عدم پرداخت رضایت نامه محمد محبی از جانب باشگاه استقلال، از این باشگاه به به دادگاه ورزشی CAS‌ شکایت کرد.

در همین زمینه، باشگاه پرتغالی حکم فیفا را نپذیرفت و از استقلال به دادگاه ورزشی CAS‌ شکایت کرد.به نظر می رسد که یک پرونده بین المللی دیگری برای باشگاه استقلال باز شده است.حالا باید منتظر ماند تا ببینیم سرانجام این مبلغ با چه افزایشی به باشگاه پرتغالی در نهایت پرداخت خواهد شد.

باشگاه سانتاکلارا از استقلال به صورت رسمی شکایت کرد

فهرست