باشگاه بایرن مونیخ در مورد اتهام پولشویی علیه علیشر عثمانوف، الیگارش و میلیاردر روسی (الیگارش‌ها کسانی هستند که ثروت مافوق تصوری دارند و با حکمرانان دولت‌های خود ارتباط بسیار نزدیکی دارند) مورد تفتیش قرار گرفته است.هوینس رئیس پیشین باشگاه بایرن مونیخ و عثمانوف تا زمان فرار این فرد روسی در مونیخ در یک شهرک سکونت داشتند.

باشگاه بایرن مونیخ مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.2

باشگاه بایرن مونیخ به عنوان شاهد پولشویی میلیاردر روسی مورد تفتیش قرار گرفته است.

هوینس بلیت‌های جایگاه VIP بازی‌های مهم بایرن از جمله بازی‌های این تیم در لیگ قهرمانان را برای این میلیاردر روسی تهیه و ارسال می‌کرد.بازرسان ورزشگاه آلیانتس آرنا و دفتر مرکزی باشگاه بایرن مونیخ را به امید یافتن شواهدی در این پرونده پولشویی مورد تفتیش قرار دادند. باشگاه مونیخی در این پرونده مظنون نمی باشد و به عنوان شاهد خواهد بود.دادستانی در این خصوص گفته است: «مرجع ما هیچ تحقیقی علیه باشگاه  یا مسؤلین و اعضای این باشگاه انجام نمی‌دهد».
در گذشته میلیاردر روس با نادر مشیری رئیس باشگاه اورتون هم سابقه همکاری داشته است.

باشگاه بایرن مونیخ مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.

فهرست