بازیکنان پرسپولیس در تصمیمی دسته جمعی تصمیم گرفته اند که تا زمانی که تمام مبلغ قرارداد این فصل خود را دریافت نکنند،اقدام به تمدید قرارداد نخواهند کرد.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نه تنها برای پرداخت نزدیک به ۶۰ درصد از قرارداد هر یک از اعضای تیم با مشکل جدی کسر بودجه مواجه است بلکه حالا با معضل تمدید قرارداد نزدیک به ۱۰ بازیکن این تیم در پایان فصل روبروست.

بازیکنان پرسپولیس برای تمدید دریافت تمام و کمال مبلغ قرارداد های فصل جاری را می خواهند1

بازیکنان پرسپولیس تا زمانیکه تمامی مطالبات خود را برای فصل جاری از باشگاه دریافت نکنند تمدید نخواهند کرد.

تعدادی از این بازیکنان در گفت و گو با مدیر برنامه‌های خود هرگونه تمدید قرارداد با باشگاه را منوط به تسویه مبلغ این فصل خود اعلام کرده اند. آنها در تصمیمی مشترک قصد دارند تنها در صورت دریافت تمام و کمال مبلغ قراردادهای فصل جاری، نسبت به تمدید قرارداد خود اقدام کنند.

بازیکنان پرسپولیس برای تمدید دریافت تمام و کمال مبلغ قرارداد های فصل جاری را می خواهند

میزان طلب این بازیکنان بابت امسال حدود ۹۵ میلیارد تومان است که باید پرداخت شود اما باشگاه فعلا هیچ پولی برای این وضع ندارد.

فهرست