بازیکنان عربستان پس از پیروزی مقابل آرژانتین با روحیه بالایی برای رویارویی با لهستان آماده می شوند.در خبر ها آمده است که برای تقویت روحیه بازیکنان به هر کدام از آنها یک خودروی لوکس رولز رویس پاداش داده است.

بازیکنان عربستان خودروی رولز رویس پاداش گرفتند؟2

بازیکنان عربستان با روحیه بالا در مقابل لهستان قرار خواهند گرفت.

خبرنگار انگلیسی در نشست خبری قبل از بازی سوالی حاشیه ای از صالح الشهری – بازیکن عربستان – پرسید و گفت: آیا درست است که پس از پیروزی برابر آرژانتین به شما خودروی رولز رویس داده شد؟ که بازیکن عربستان اینگونه پاسخ داد: این درست نیست. ما اینجا هستیم تا به کشور خود خدمت کنیم.پیروزی 2-1 عربستان مقابل آرژانتین باعث شد تا یک روز کشور عربستان تعطیل شود و به هر کدام از بازیکنان این تیم پنج میلیون ریال سعودی پاداش داده شده است.

بازیکنان عربستان خودروی رولز رویس پاداش گرفتند؟1

فهرست