ایجنت خارجی یکی از بازیکنان استقلال که در حال حاضر در این تیم توپ می زند استقلال را تهدید کرده است.در ادامه اتفاقات عجیب و غریب در باشگاه استقلال، این باشگاه نامه‌ای از یک ایجنت خارجی دریافت کرده که خواستار ۶۲ هزار دلار از این باشگاه شده است.

ایجنت خارجی هم استقلال را تهدید به شکایت کرد2

ایجنت خارجی کوین یامگا در صورت پرداخت نشدن طلب 62هزار دلاری اش به فیفا شکایت خواهد کرد.

ایجنت فوق که خود را منتسب به کوین یامگا معرفی کرده در نامه خود به باشگاه استقلال خواستار مبلغ ۶۲ هزار دلار شده که طبق پیگیری ها وی مدعی شده که اگر مبلغ ۶۲ هزار دلاری که بر سر انتقال یامگا از این باشگاه طلب دارد به وی پرداخت نشود به فیفا شکایت خواهد کرد.
قرار است باشگاه استقلال در این خصوص اطالاعات لازم را کسب کرده و به فرد مورد نظر پاسخ بدهد.

ایجنت خارجی هم استقلال را تهدید به شکایت کرد1

فهرست