انکونکو
منچستر برا ی جذب انکونگو آماده است

در روز های گذشته باشگاه منچستر ارتباطاتی برای جذب انکونکو با باشگاه لایپزیش داشته است. به گزارش اسکای آلمان، شیاطین سرخ به توصیه رالف رانگنیک این بازیکن را هدف قرار داده‌اند. انتظار می‌رود پیشنهاد منچستریونایتد در هفته آینده به دست لایپزیش برسد. با این طرف آلمانی در حال حاضر قصد فروش ستاره خودش را ندارد.

فهرست