انتقاد رسانه های اماراتی پس از تساوی تیم مجیدی در هفته دوم صورت گرفته است.در چارچوب هفته دوم لیگ امارات تیم فوتبال اتحاد کلباء به مصاف البطائح رفت و به تساوی بدون گل رضایت داد.
در اواخر این دیدار فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی اتحاد کلباء به دلیل اعتراض به داور پس از خطای نسبتاً سنگین بازیکن حریف روی شاگردش اخراج شد.

انتقاد رسانه های اماراتی از شیوه بازی تیم مجیدی2

انتقاد رسانه های اماراتی از نحوه بازی تیم مجیدی در لیگ امارات

حماد کارشناس فوتبال امارات در شبکه «شارجه اسپورت» به انتقاد از عملکرد مجیدی پرداخت و گفت: اتحاد کلباء نتوانسته عملکرد فصل گذشته خود را با فرهاد مجیدی داشته باشد.او اعتقاد دارد که با تقویت تیم در فصل جاری آنها نسبت به فصل گذشته ضعیف تر بازی می کنند.

انتقاد رسانه های اماراتی از شیوه بازی تیم مجیدی1

این کارشناس ادامه داد: با نگاه به سبک بازی اتحاد کلباء متوجه می شوند تمام حملات از طرف مهدی قایدی صورت می گیرد و این درست نیست. مجیدی باید از تمام جناح استفاده کند و تمرکز روی توانایی تنها یک بازیکن درست نیست.

فهرست