انتقاد تند از نخواندن سرود ملی توسط بازیکنان تیم ملی بسکتبال بانوان در رقابت های کاپ آسیا صورت گرفته است.اتفاق عجیب این دیدار نخواندن سرود رسمی کشورمان توسط برخی از ملی‌پوشان در مراسم پیش از بازی بود. چند هفته پیش از طریق رسانه های معاند تلاش هایی برای انجام رفتار های نامناسب از جانب ورزشکاران ملی صورت گرفته است.

انتقاد تند از نخواندن سرود ملی بسکتبالیست های بانوان1

انتقاد تند از عملکرد بسکتبالیست های بانو بابت نخواندن سرود ملی

اما واقعیتی که باید به بازیکنان تیم ملی بسکتبال بانوان ایران یادآور شد این است که آنها خواسته یا ناخواسته خودشان را ملعبه دست کسانی قرار داده اند که هدف‌شان ایجاد تفرقه میان مردم است.
این بازیکنان حتی به این مسئله هم واقف نیستند که نخواندن سرود رسمی کشورمان به مثابه توهین به هموطنان‌شان است.

انتقاد تند از نخواندن سرود ملی بسکتبالیست های بانوان2

چرا که سرود رسمی یک کشور نماد ارزش‌ها و باورهای مردم آن کشور است.جای تاسف است که تاکنون فدراسیون بسکتبال هیچ واکنش رسمی نسبت به این موضوع نداشته است. واقعا باید چه اتفاق دیگری رخ می داد تا این فدراسیون حداقل یک بیانیه در محکومیت چنین حرکتی صادر می کرد؟

فهرست