اظهارات متفاوت کارشناسان خبره کشتی در مورد حضور حسن یردانی در المپیک پاریس جالب می باشد.بعضی از آنها اصل موضوع را فراموش کرده و به حاشیه ها و مخالفت پرداخته اند. بهمن طیبی مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران درانتقاد از موضع‌گیری دبیر در خصوص جراحی کتف یزدانی گفت: «آسیب‌دیدگی پایان کشتی نیست و نمونه آن هم رسول خادم که دو زانوی خود را عمل کرد و قهرمان المپیک شد.»

اظهارات متفاوت کارشناسان کشتی در مورد حسن یزدانی و کتف عمل شده اش

اظهارات متفاوت اهالی کشتی در مورد اعزام حسن یزدانی به المپیک

شاید مهمترین دلیل این گفته ها مخالفت با رئیس فدراسیون می باشد و این کارشناس اصلاً نگاه نمی‌کند که مصدومیت از ناحیه زانو چه ربطی به کتف دارد؟! مگر قرار است هر مصدومیتی در هر نقطه بدن تبعاتی مشابه با کتف داشته باشد؟
و البته اظهارات متفاوت هستند کسانی مثل محمدرضا طالقانی که بی‌غل و غش و بدون دخالت در دعواهای مرسوم حقیقت را در مورد حسن یزدانی می‌گویند. رئیس سابق فدراسیون کشتی در همین زمینه گفت: «وقتی هشتاد میلیون ایرانی دوست دارند حسن یزدانی کشتی بگیرد، باید میلیاردها تومان برای افتخارآفرینی و هر مدال به پایش بریزند.»

اظهارات متفاوت کارشناسان کشتی در مورد حسن یزدانی و کتف عمل شده اش2

اما مصدومیت از ناحیه کتف در طول تاریخ ورزشکارانی را از عرصه قهرمانی خارج کرده است.و بزرگترین نام در این عرصه خود «علیرضا دبیر» است که در ۲۵ سالگی با همین مصدومیت مجبور به خداحافظی شد. حالا علیرضا دبیر که خود این تجربه را دارد، از بابت آینده حسن یزدانی ابراز نگرانی کرده و این اظهار نظر به مذاق خیلی‌ها خوش نیامده است.

برخی مثل پدر حسن یزدانی ترجیح دادن به کنایه موضوع را برگزار کنند. اگر علیرضا دبیر به عنوان یک کارشناس این حرف را می‌زد اینقدر منتقد و مخالف نداشت و بی‌شک حجمی از مخالفت‌ها با او به خاطر جایگاه ریاست فدراسیون است.

فهرست