استراتژی پرسپولیس برای جانشین بیرانوند مشخص شده است.النصر عربستان به دروازه بان اول پرسپولیس پیشنهاد داده است و در صورتیکه این مذاکرات خوب پیش برود ، این دروازه‌بان بعد از همراهی تیم ملی در کافا راهی ریاض می‌شود تا با مدیران باشگاه النصر وارد مذاکره شود.خبر ها از مبلغ انتقال بیراوند به این تیم عربستانی 60 میلیارد تومان می باشد که از این ملبغ ۲۵۰ هزار دلار باتوجه به بند فسخ این دروازه‌بان به تیم پرسپولیس می‌رسد.

استراتژی پرسپولیس برای انتخاب جانشین بیرانوند2

استراتژی پرسپولیس برای گلر جانشین بیرانوند درواره بان خارجی در حد بیرو می باشد.

این جابجایی در صورت انجام پرسپولیس را مجاب می‌کند که یک دروازه‌بان جدید بخدمت بگیرد که این دروازه‌بان خارجی خواهد بود. باشگاه پرسپولیس این بار تلاش خواهد کرد، دروازه‌بانی قوی تر از رادو به ترکیب تیم اضافه می‌کند. این حساسیت یحیی گل محمدی است و گفته برای تکرار قهرمانی باید دروازه‌بانی در حد و اندازه علی بیرو به ترکیب تیم اضافه کنیم.اگر به دنبال دستبند هستید. چیزی برای هر ظاهری وجود دارد، از در آغوش گرفتن بدن گرفته تا ساختارمند، از سرآستین تا زنجیر chain bracelet و سرآستین

استراتژی پرسپولیس برای انتخاب جانشین بیرانوند1

فهرست