از دست دادن امتیاز های اجتماعی برای ورزشکاران روسیه که تغییر تابعیت بدهند.این جمله وزیر ورزش روسیه خطاب به ورزشکاران روس گفته است.اولگ ماتیسین، وزیر ورزش روسیه، در جلسه دومای دولتی گفت ورزشکاران روس که تصمیم به تغییر تابعیت خود بگیرند، ضررهای زیادی خواهند دید.

از دست دادن امتیاز های اجتماعی برای ورزشکاران روسی که تغییر تابعیت بدهند2

از دست دادن امتیاز های اجتماعی یکی از ضرر های ورزشکاران روسی در صورت تغییر تابعیت می باشد.

ماتیسین در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: این ورزشکاران فکر می‌کنند که امروز به کشور دیگری می‌روند، پولی به دست می‌آورند و سپس برمی‌گردند. ما به شهروندان کشورمان احترام می‌گذاریم اما اگر انتخابی صورت می‌گیرد، باید برای همیشه انجام شود و دیگر مهم نیست که آنجا چه ترجیحی دارند.وزیر ورزش روسیه همچنین اعلام «بی‌طرفی» (neutrality) از سوی ورزشکاران را خط قرمز خواند. به گفته او در چنین شرایطی ورزشکاران روسی در مسابقات شرکت نخواهند کرد.

از دست دادن امتیاز های اجتماعی برای ورزشکاران روسی که تغییر تابعیت بدهند1

برگزار کننده های بازی های اروپایی به به ورزشکاران روسیه و بلاروس اجازه رقابت نمی‌دهند.حضور ورزشکاران روس در المپیک هم هنوز مشخص نمی باشد.
در اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک در فروردین ۱۴۰۲ این کمیته توصیه کرد که ورزشکاران روسیه تحت پرچم بی‌طرف در مسابقات بین‌المللی پذیرفته شوند.

فهرست